De Methodiek

La Massaria coaching maakt gebruik van de Equine Assisted Coaching (EAC) methodiek. Bij deze coaching methodiek worden paarden ingezet om de coachee (klant) de gelegenheid te geven ervaringsgericht te leren en te profiteren van de feedback die de paarden geven. In een coachsessie word je niet verteld hoe je dingen moet aanpakken, maar je wordt uitgenodigd tot reflectie, waarbij jij als coachee en je (onontdekte) competenties centraal staan. Het contact met het paard fungeert daarbij als metafoor voor het dagelijks leven. Met dit verschil, dat een paard niet oordeelt hun feedback is soms confronterend, maar altijd waardevrij

De methodiek vindt zijn oorsprong op basis van drie pijlers;

1) Het model voor equine assisted psychotherapie (EAP) dat Greg Kersten en Lynn Thomas eind jaren negentig ontwikkelden voor de inzet van paarden bij psychotherapie.

2) De intuïtieve coachmethodiek ontwikkeld door Ben Hoogenboom die zich kenmerkt door "

3) Parrallel gelopen pad in ontwikkeling van het (samen)zijn in gelijkwaardigheid, ontwikkeld door het Educatief Centrum Keulseweg.

De ontwikkelde EAC methodiek betreft een ervaringsgerichte en oplossingsgerichte methodiek, waarbij gekeken wordt naar het hier en nu en wat de coachee in de toekomst wil bereiken. Door de integratie van de diverse technieken, zoals intuïtieve coaching, systemisch werken en voice dialogue kan de coach afstemmen op de behoefte en daarmee het ervaringsleren van de coachee verdieping geven. Het inzicht van de coachee in zichzelf staat centraal, ook wel cliëntgericht genoemd. Het uitgangspunt van de EAC methodiek is dat de coachee de oplossing voor de coachvraag zelf in zich heeft.

Tijdens de sessie krijg je de kans meer over jezelf en anderen te leren door het uitvoeren van activiteiten met het paard. Jouw ervaringen en de reacties van het paard worden door de coach geobserveerd. Door het teruggeven van deze observaties door middel van het stellen van vragen wordt er gereflecteerd op wat er is gebeurd. Dit geeft inzichten die herkenbaar zijn voor de coachee. De EAC-sessies kenmerken zich door activiteiten die plaatsvinden met het paard en naast het paard.

Deze methode kan zeer breed worden ingezet en kan tevens passend zijn als toevoeging op of tijdens een therapie, counseling of andere begeleidingen die aangeboden worden in de gezondheidszorg. De informatie wordt vertrouwelijk behandeld conform de beroepscode.

De EAC-sessies kenmerken zich door activiteiten die plaatsvinden met respect voor het paard en op de grond (niet op het paard). Je hebt geen ervaring met paarden nodig. Mensen met angst voor paarden kunnen ook gebruik maken van deze methodiek. Een sessie duurt in totaal ongeveer 1,5 uur. De intake en evaluatie zullen plaats vinden op de locatie (zie foto hierboven).De kracht van paarden

Tijdens de omgang met paarden komen allerlei zaken die je in het dagelijkse leven tegenkomen op een natuurlijke manier aan de orde. Hierbij kan je denken aan; non-verbale communicatie, assertiviteit, creativiteit, probleemoplossend vermogen, leiderschap, verantwoordelijkheid, samenwerking, relaties en vertrouwen. Tijdens het uitvoeren van een activiteit met paarden tijdens de coachsessie ontstaan vaak dezelfde metaforen voor het omgaan met situaties in het dagelijkse leven. Paarden reageren op een intuïtieve wijze in het hier en nu en geven de feedback die je als coachee nodig hebt om inzichten te krijgen.

Een paard is een expert in het lezen van lichaamstaal en uitermate gevoelig voor het gedrag en de innerlijke belevingswereld van een ander. Daarbij zijn ze zeer vergevingsgezind en zullen zij je steeds weer opnieuw oordeel loos tegemoet treden. Dit tezamen met de benadering en begeleiding van de coach creëert een emotionele veilige omgeving, waarin je jezelf makkelijker open kan stellen voor zelfonderzoek.

De leefomgeving van de paarden situeert de coachsessie letterlijk naar buiten toe oftewel "out of the box". In combinatie met de (soms uitdagende) activiteiten die de coach aanbiedt kan je als coachee uit je comfortzone treden, wat je uitnodigt om op een nieuwe manier naar de zaken te kijken. Deze manier van werken is uitstekend geschikt voor zowel persoonlijke coaching als groep/team coaching.